Skolininkų ir jų turto paieška

Turėdami skolos reikalavimo teisę, kreditoriai, kai kada negali išieškoti skolų, nes skolininkai būna pakeitę gyvenamąją vietą, paslėpę savo turtą.

Įsigaliojus Privačios detektyvinės veiklos įstatymui, teisė ieškoti skolininkų ar jų turto kliento naudai įstatymo suteikta privatiems detektyvams (PDVĮ 21 str. 11p.). Skolininko ar jų turto paieška yra detektyvinė veikla, kurią verstis gali tik asmuo, įgijęs šią teisę (PDVĮ 2 str. 7d.). Ši paieška yra atliekama apklausiant asmenis, galiamai ką nors žinančius apie skolininko būvimo vietą, apžiūrint įvarius daiktus ir objektus, profesionaliai stebint asmenis, pasitelkus registrų ir kitų duomenų bazių duomenis, reikiamais atvejais kreipiantis pagalbos į užsienio kolegas.

Gal asmuo ir pats gali susižinoti skolininko būvimo vietą, jo išvykimo aplinkybes, ar jo turimą turtą? Tenka pažymėti, kad tokie veiksmai asmeniui gali sukelti neigiamas teisines pasekmes– kreditorius pats rizikuotų būti patrauktas baudžiamojon ar civilinėn atsakomybėn už informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimą, iš jo gali būti reikalaujama priteisti ženklias sumas, kad atlygintų skolininko „patirtą“ neturtinę žalą dėl jo privatumo pažeidimo (BK 167 str. CK 2.23 str.). Taigi, žmogaus teisės yra ginamos labiausiai ir privatūs skolų išieškotojai nei savo nei kitų naudai negali rinkti duomenų apie besislapstantį skolininką ar jo turtą. Ir tik priėmus PDV įstatymą, nustatyta kokiomis sąlygomis tokie duomenys kreditorius naudai galėtų būti teisėtai renkami, ir pirmoji to sąlyga yra privataus detektyvo teisinis statusas.

Teisėtai veikiantys Vilniaus privačių detektyvų grupės „Rimanas ir partneriai“ detektyvai atliks paiešką ir pateiks teisiškai reikšmingus dokumentus, kuriuos Jūs galėsite panaudoti kaip įrodymus bylose (ar derybose dėl prievolės įvykdymo) - asmenų apklausos protokolus, vietos apžiūros ar faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolus, tarnybinius pranešimus apie tyrimo metu gautas žinias, pastebėtas aplinkybes, prie protokolų bus pridėti aplinkybes patvirtinantys foto, vaizdo ir garso įrašai.

Procesinių dokumentų įteikimas

Kreditorių teisių įgyvendinimas dažnai reikalauja procesinių dokumentų įteikimo, o skolininkui vengiant juos priimti, kreditorius negali toliau veiksmingai ginti savo teises ar pradėti taikyti kitus ginimosi būdus. Privatūs detektyvai, kliento pageidavimu ar bendradarbiaudami su antstoliais, gali veiksmingai prisidėti prie to, kad procesiniai dokumentai būtų įteikti asmeniui, pateikti tinkamą jų įteikimą patvirtinančius įrodymus. Privatūs detektyvai padės asmeniui ir kitose situacijose, kai būtina tinkamai užfiksuoti asmens valią išreiškiančius žodinius pareiškimus ar veiksmus (pavyzdžiui, kai asmuo pareiškia, kad pageidauja gyventi skyriumi, pareikalauja grąžinti skolą ar pan.).

Skolų išieškojimas

Išieškojimo procedūra paprastai pradedama įteikiant skolininkui pranešimą apie jo asmens duomenų tvarkymą. Toks pranešimas skolininkui dažnai savaime yra paskata pradėti siekti vykdyti prievolę geruoju. Nepažeisdami įstatymų nustatytų reikalavimų, atliksime ir kitus būtinus teisėtus skolų išieškojimo veiksmus.