Dingusių asmenų paieška

Dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas yra viena iš įstatymo numatytų privačių detektyvų paslaugų (PDVĮ 21 str. 1p.).

Ieškodami dingusių asmenų, privatūs detektyvai sieks surasti asmenis, galinčius turėti vertingos informacijos ir juos apklaus (tai gali būti įvykio liudininkai, giminės, draugai, kaimynai, bendradarbiai, bendramoksliai ir kt.), kvalifikuotai atliks vietų, objektų apžiūrą; profesionaliai stebės atskirus objektus, jų judėjimą ar susižinojimą; stebės informaciją internete, kreipsis pagalbos į užsienio partnerius ir kolegas.

Statistiniais duomenimis, kasmet Lietuvoje be žinios dingsta daugiau kaip 1 000 žmonių. Artimieji dažnai ieško asmenų, kuris išvyko ir apie juos nėra jokių duomenų; paieškomos merginos ar moterys, kurios savanoriškai ar per prievartą išvyko į užsienį užsiimti prostitucija ar eskortu ir apie jas toliau nieko nėra žinoma; kreditoriai ieško dingusių skolininkų. Paminėtinos dažnesnės asmenų dingimo priežastys- tai nelaimingi atsitikimai (pavyzdžiui, nuskendimas), asmens atžvilgiu padaryti nusikaltimai (pavyzdžiui, neteisėtas laisvės atėmimas), asmens įtraukimas į religines sektas siekiant užvaldyti nario turtą; taip pat neretai asmuo ryšius su artimaisiais nutraukia savo valia, o nepilnamečiai tiesiog pabėga ir namų.

Dingus asmeniui rekomenduojame nedelsiant kreiptis į policiją, kuri gali patikrinti įvairių registrų duomenis, nustatyti paskutinę skambinusio dislokacijos vietą, lėšų, turėtų sąskaitoje banke apyvartą. Taip pat rekomenduojame susisiekti su Dingusių žmonių šeimų paramos centru.

Privačių detektyvų paslaugos šioje srityje yra papildančios. Kai kada mes greičiau galime atlikti neatidėliotinus paieškos veiksmus, taip pat atlikti paiešką tais atvejais, kai policija neįpareigota ją atlikti.

Kreipdamiesi į policiją ar privatų detektyvą prisiminkite daugiau informacijos apie dingusį asmenį: žinokite dingusiojo duomenis – taisyklingą vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą, tėvų ar vaikų duomenis ir adresus; turėkite asmens nuotrauką, būkite pasirengę aprašyti jo išvaizdą ir žymes (ūgį, aprangą, kitus požymius – tatuiruotės, apgamus, randus, kraujo grupę); pamąstykite, kokius dokumentus ir daiktus turėjo su savimi; galvokite apie galimą asmens dingimo datą ir laiką, prisiminkite ką dingęs asmuo planavo veikti artimiausiu metu, ar rengėsi kur nors vykti, kokiu maršrutu; kas paskutinis matė ieškomą asmenį, kokia yra paskutinė žinoma jo buvimo vieta; pasirenkite apibūdinti jo santykius šeimoje, su draugais ir pažįstamais, taip pat asmens charakterį, pomėgius, priklausomybes, seksualinius prioritetus, žinomus partnerius, asmenis, su kuriais išvyko, jų adresus ir telefonus, transporto priemonių valstybinius numerius, įmonių rekvizitus; jo skolas ar kitų asmenų skolos jam, naudojamų mobiliųjų telefonų numerius, aparatų IMEI, gaukite jo pokalbių išklotines; patikrinkite ar liko namuose asmens dokumentai, telefonas, kompiuteris, užrašų knygelės, prisiminkite ar kas nors teiravosi apie jį po dingimo, ar nebuvo įtartinų skambučių prieš dingimą ir po jo.

Pažymėtinas savarankiško informacijos apie dingusį asmenį rinkimo teisėtumo aspektas- dėl asmens privatumo apsaugos, dingusiojo artimiesiems ar kitiems privatiems asmenims nėra numatyta teisė savarankiškai rinkti informaciją apie asmenis, galimai susijusius su artimojo asmens dingimu ar ką nors apie tai žinančius. Pavyzdžiui, nebūtų teisėta domėtis kokie asmenys išgėrinėjo vienoje kompanijoje su vėliau dingusiu paieškomu asmeniu.