Apsauga nuo pasiklausymo

Vilniaus privačių detektyvų grupė „Rimanas ir partneriai“ teikia apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimo paslaugą savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose kaip tai reglamentuota PDVĮ 21 str. 5 punkte.

Įstatymas nedraudžia asmeniui įsigyti ir turėti technines priemones, leidžiančias padaryti slaptus garso ar vaizdo įrašus, taigi tokia technika gali būti priešingai asmens valiai panaudota, kad slapta surinkti informaciją apie jį. Piktavalius paprastai domina asmens pokalbiai tam tikromis temomis, asmens planai, vykstantys susitikimai, elgesys toje ar kitoje situacijoje, jo valdomos technologijos, paslaptys ir pan. Nors įstatymas draudžia taip slapta rinkti informaciją apie asmenis, tačiau asmeniui tenka pačiam pasirūpinti, kad apsisaugotų nuo neteisėto pasiklausymo ar stebėjimo.

Vilniaus privačių detektyvų grupė „Rimanas ir partneriai“ konsultuoja apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimo klausimais, bei profesionaliai atlieka patalpų ir automobilių patikrinimą, kad nustatyti ar nėra neteisėtų slaptų informacijos nutekėjimo techninių kanalų.

Bendruoju atveju tikrinami šie galimi informacijos nutekėjimo techniniai kanalai: elektromagnetinis (radijo mikrofonai), audio (paslėpti mini diktofonai), akustinis, vibroakustinis, 220V elektros tinklas, laidinio telefono linija. Patikrinimui naudojami profesionalūs įrenginiai: įvairiais režimais dirbantis lokatorius, skirtas puslaidininkių komponentams aptikti; optinių priemonių detektorius, skirtas aptikti paslėptas bevieles vaizdo kameras, vaizdo kamerų lęšius ir kitas optines priemones; profesionalus blakių, GPS sekimo įrenginių detektorius skirtas aptikti paslėptą įrangą, naudojančią tokius informacijos perdavimo protokolus kaip GSM, UHF, VHF, RF, Bluetooth, Wi-Fi, GSM ir DECT (tokio tipo slapta įranga yra sunkiai aptinkama paprastais RF tipo detektoriais). Dėl pastebėtų įtartinų signalų vietoje atliekami mini tyrimai, nuodugniai išsiaiškinama signalų prigimtis, šalinami jų šaltiniai net ir tais atvejais, kai jie yra grynai techninio pobūdžio (pvz., kai signalas sklinda dėl nepatikimai sujungtų laidų).

Mūsų detektyvų grupės specialistai turi ilgametę analogiško darbo teisėsaugos institucijose patirtį, naudojama įranga atitinka aukščiausius reikalavimus, patikrinimai atliekami kruopščiai ir sąžiningai, jais siekiame labiausiai apginti kliento interesus.