Apie mus

Sveiki, apsilankę Vilniaus privačių detektyvų grupės „Rimanas ir partneriai“ svetainėje!

Esame legaliai paslaugas teikiantys privatūs detektyvai (plačiau žr. kontaktai). Mūsų grupės partneriai visi yra buvę kriminalinės policijos pareigūnai.

Kaip žinia, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį, taigi, faktai ir skaičiai dažnai yra geriausi argumentai bet kurioje situacijoje. Mūsų paslaugos duomenų gavimo ir jų patikrinimo srityje yra geras Jūsų pasirinkimas.

Mūsų kredo –patikimumas ir profesionalumas!

Kreipkitės ir mes maloniai atsakysime į visus Jus dominančius klausimus!

Su malonumu supažindiname Jus su mūsų teikiamomis paslaugomis, šios veiklos reglamentavimu ir ta nauda, kurią kvalifikuotai pasiryžę suteiki kiekvienam savo Klientui.

Turimo statuso svarba

Paslaugas teikiame pagal Privačios detektyvinės veiklos įstatymą, kuris nustato teisę privatiems detektyvams savarankiškai rinkti ir fiksuoti informaciją, jei tuo siekiama padėti asmenims teisėtai ginti jų teises ir laisves bei įgyvendinti teisėtus interesus. Iki įstatymo priėmimo, tokių paslaugų teikimas buvo visiškai nesuderinamas su galiojančiu absoliučiu draudimu privačiam asmeniui rinkti informaciją apie kito asmens privatų gyvenimą.

Paslaugos

Privačios detektyvinės veiklos įstatymo 21 straipsnis nustato baigtinį privačių detektyvų paslaugų sąrašą - privatūs detektyvai turi teisę pagal sudarytas su klientais sutartis rinkti ir tirti informaciją, reikalingą baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, ieškoti dingusių asmenų, rinkti informaciją apie vaikų elgesį ir juos supančią aplinką, siekiant užtikrinti jų fizinį ir psichinį saugumą, rinkti duomenis apie kliento kilmę, giminystės ryšius ir kitus duomenis apie jį, užtikrinti kliento paslapčių ir kitokios informacijos apsaugą, rengti konfidencialumo reikalaujančius susitikimus, rinkti duomenis dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos, vertinti asmens patikimumą ar mokumą, ieškoti skolininkų ir jų turto, ieškoti iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitokiu būdu prarasto turto, nuosavybės teises patvirtinančio dokumento, ar ieškoti su turtu susijusios kitos informacijos, konsultuoti klientus kitais privačios detektyvinės veiklos klausimais.

Išskirtinumas

Visos įstatyme nurodytos konsultacinės, tiriamosios ir paieškos paslaugos yra priskiriamos detektyvinei veiklai, kurią vykdyti gali tik privatūs detektyvai, t.y. asmenys įgiję teisę verstis privačia detektyvine veikla. Žmogaus teises valstybės įpareigotos saugoti aukščiausiu lygmeniu, taigi tik įstatymu galėjo būti nustatyta tam tikra jų suvaržymo galimybė. Todėl visiškai suprantama kodėl įstatymų leidėjas įteisino privačius detektyvus kaip naują teisinės sistemos dalyvį bei suteikė jiems specialias teises tam tikrais atvejais rinkti ir tirti informaciją, tame tarpe kai tai susiję su kito asmens privačiu gyvenimu.

Verslo subjektai, kurie iki šiol patys ieškodavo skolininkų, tirdavo vagystes ar konfliktus įmonėse, mokyklose ar kitokiuose kolektyvuose, aiškindavosi dėl darbuotojo patikimumo ir pan., dabar tą gali daryti pasitelkę privačius detektyvus ir teisėtai gauti profesionalias paslaugas, nerizikuodami būti apkaltinti dėl asmens privatumo pažeidimų ir teisėtai

Nauda

Visų pirma, pažymėtume ekonominę naudą- tyrimus įmonėje dažnai atlikdavo darbuotojas, kuris buvo atitraukiamas nuo kito darbo, jam vis tiek buvo mokamas atlyginimas, suteikiamos atostogos, išlaikoma jo darbo vieta. Privačiam detektyvui mokamas tik honoraras, o įmonė neeikvoja resursų imdamasi jai nebūdingos veiklos.

Antra, pažymėtinas tyrimo pasekmių rizikos aspektas- detektyvinių paslaugų užsakovas yra apsaugotas nuo galimų konfliktų rizikos ar tiesioginio pareikštų teisinių reikalavimų nagrinėjimo. Augant visuomenės sąmoningumui, atlyginti neturtinę žalą, padarytą asmeniui dėl jo privatumo pažeidimų yra reikalaujama vis dažniau.

Paslaugų ribos

Privatus detektyvas teikdamas paslaugas Klientams savarankiškai renka, tiria ir fiksuoja informaciją, jei to reikia padėti asmenims teisėtai ginti savo teises ir laisves bei įgyvendinti teisėtus interesus, vadovaujasi proporcingumo ir konfidencialumo principais, privalo nepažeisti valstybės institucijų išimtinės kompetencijos atitinkamose veiklos srityse ir bendros pareigos elgtis rūpestingai ir atidžiai, kad nebūtų pažeistos pagrindinės asmens teisės ir laisvės.

Kainos

Kainos yra šalių sutarties dalykas, tačiau visais atvejais ją sąžiningai apskaičiuojame atsižvelgdami į paslaugai suteikti reikalingą darbuotojų darbo laiką, transporto išlaidas, specialių priemonių panaudojimo poreikį. Planuojant biudžetą, dažnu atveju reikėtų numatyti, kad privačių detektyvų paslaugos, išskyrus konsultavimą, gali kainuoti nuo 150 Eur už komplektą.

Detaliau apie mūsų teikiamas paslaugas ir paslaugų paketus kviečiame susipažinti skyrelyje „Paslaugos“.